"Учитель року - 2018"

18.10.2017

Умови та порядок проведення третього (заключного) туру

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року - 2018» (далі - Конкурс) проводиться на виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 638, наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.2017 № 866 у номінаціях: «Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізика», «Фізична культура».

2. Мовою Конкурсу є державна мова. Допускається використання іноземної мови у номінації «Німецька мова».

3. Участь вчителів у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах. Учасниками Конкурсу можуть бути педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів за основним місцем роботи, стаж педагогічної роботи яких не менше 5 років.

У Конкурсі на загальних умовах можуть брати участь викладачі загальноосвітньої підготовки професійно-технічних навчальних закладів та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

4. Для участі у Конкурсі вчителям необхідно у період з 01 по 22 жовтня 2017 року зареєструватися на платформі Конкурсу (https://aka.ms/teacheroftheyear2018), створити профіль в освітній мережі для вчителів Microsoft (https://education.microsoft.com/), на якому обов'язково розмістити відеорезюме (до 5 хв.), висновок відповідного методичного об'єднання навчального закладу про педагогічну та методичну діяльність; за бажанням можуть бути розміщені матеріали з досвіду роботи (відео та розробки уроків, позаурочних заходів, презентації, дидактичні матеріали тощо).

Реєстраційна форма для ознайомлення та орієнтовний план відеорезюме додаються.

5. У третьому (заключному) турі Конкурсу беруть участь переможці другого туру.

6. Відповідні оргкомітети другого туру до 10 березня 2018 року надсилають на поштову адресу Інституту модернізації змісту освіти (вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 36, каб. 404, м. Київ, 03035):

копію рейтингового листа другого туру Конкурсу;

заяву учасника третього (заключного) туру Конкурсу написану власноруч (додаток 1);

згоду учасника третього (заключного) туру Конкурсу на обробку персональних даних (додаток 2);

висновок міського (районного) методичного об'єднання про педагогічну та методичну діяльність вчителя (обсяг - до 2 сторінок).

7. Учасники третього (заключного) туру Конкурсу до 10 березня 2018 року надсилають на електронну адресу Конкурсу vchytel_roku@ukr.net інформаційну картку (додаток 3), портретне фото (400 х 400 пікселів).

8. Третій (заключний) тур Конкурсу проводиться в очній формі.

9. Конкурсні випробування третього (заключного) туру Конкурсу (опис додається):

9.1. Відбірковий етап:

«Тестування з фахової майстерності» (тест складається фаховим журі, містить 40 питань: 10 - психологія й педагогіка, 30 - предмет і методика викладання), 40 балів;

«Практична робота» (зміст роботи визначається фаховим журі відповідно до специфіки навчального предмета), 40 балів;

«Методичний практикум», 20 балів;

9.2. Фінальний етап:

«Урок» (теми обираються фаховим журі відповідно до чинної навчальної програми за період з вересня 2017 року до часу проведення конкурсних уроків, розподіляються серед учасників шляхом жеребкування), 60 балів;

«Навчальний проект» (проблеми для розроблення технологічних карт навчальних проектів визначаються фаховим журі з урахуванням їх актуальності та значимості, розподіляються серед конкурсантів шляхом жеребкування), 40 балів.

10. Відеозаписи конкурсних випробувань третього (заключного) туру Конкурсу розміщуються на офіційній сторінці Конкурсу.

11. Голова та члени фахових журі Конкурсу забезпечують секретність завдань конкурсних випробувань до моменту їх оприлюднення.

12. Оцінювання конкурсних випробувань третього (заключного) туру Конкурсу.

12.1. Оцінювання здійснюється за критеріями, затвердженими відповідним фаховим журі.

12.2. Оцінювання здійснюється особисто кожним членом фахового журі, який вносить бали до оціночного листа, підписує та здає його секретарю журі одразу після закінчення кожним конкурсантом відповідного конкурсного випробування.

12.3. Не допускається обговорення членами фахових журі виступів учасників під час проведення та оцінювання конкурсного випробування.

12.4. Зведені відомості кожного конкурсного випробування, рейтингові листи відбіркового та фінального етапів підписуються всіма присутніми членами фахового журі й у сканованому вигляді розміщуються на офіційній сторінці Конкурсу.

13. Для участі у фінальному етапі третього (заключного) туру Конкурсу у кожній номінації визначається 12 конкурсантів, які набрали більшу кількість балів у конкурсних випробуваннях відбіркового етапу.

У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учасникові, який має вищий бал за конкурсне випробування «Практична робота».

Бали, набрані учасниками на відбірковому етапі Конкурсу, анулюються.

14. За загальною кількістю балів конкурсних випробувань фінального етапу членами фахового журі у кожній номінації визначається переможець та 2 лауреати, які посіли друге та третє місця.

У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учасникові, який має вищий бал за конкурсне випробування «Урок».

15. Рішення фахового журі третього (заключного) туру Конкурсу у відповідній номінації оформляються протоколами, які підписують усі присутні члени фахового журі.

16. Підсумки відбіркового та фінального етапів третього (заключного) туру Конкурсу є колегіальним рішенням фахового журі, тому перегляду не підлягають. У разі виникнення конфліктних та суперечливих питань щодо результатів оцінювання конкурсних випробувань роз'яснення учасникам надає голова відповідного фахового журі.

17. Переможці, лауреати та учасники нагороджуються відповідними дипломами, подарунками центрального оргкомітету Конкурсу, а також можуть бути представлені до державних нагород, відзнак Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та відомчих заохочувальних відзнак.

Переможець Конкурсу у кожній номінації нагороджується грошовою премією у розмірі 5 тис. гривень; лауреати, які посіли друге та третє місця, - по 3 і 2 тис. гривень відповідно.

18. Громадське спостереження.

18.1. З метою формування незалежного уявлення про хід третього (заключного) туру Конкурсу можлива присутність представників громадських організацій, засобів масової інформації (далі - Спостерігачі).

18.2. Спостерігачі мають попередньо повідомити організаторів та зареєструватися в оргкомітеті відповідної номінації.

18.3. Під час конкурсних випробувань та процесу оцінювання в одному приміщенні можуть бути присутніми не більше двох представників від громадських організацій і двох - від засобів масової інформації.

18.4. Спостерігачі не можуть чинити вплив на перебіг третього (заключного) туру Конкурсу та його результати, перешкоджати проведенню Конкурсу, відволікати учасників та членів фахових журі тощо.

18.5. Висновок про перебіг третього (заключного) туру Конкурсу Спостерігачі мають довести до організаторів у письмовій формі.

18.6. Члени відповідних оргкомітетів та фахових журі третього (заключного) туру Конкурсу сприяють Спостерігачам у здійсненні їхніх повноважень.

Районному оргкомітету всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Чернія Андрія Вікторовича

вчителя фізичної культури

Махаринецької СЗШ І-ІІІ ступенів

С. Махаринці

Козятинського району

Вінницької області

ЗАЯВА

Я, Черній Андрій Вікторович, даю згоду на участь у першому турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018» у номінації «фізична культура».

З умовами та порядком проведення першого туру конкурсу ознайомлений і погоджуюсь.

Даю згоду на публікацію матеріалів у періодичних та інших освітянських виданнях з можливим редагуванням.

17 жовтня 2018 р. ______________

Додаток 2

Згода

на збір та обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________,

паспорт серії ______№ _______________, шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VІ, надаю згоду центральному оргкомітету всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018» на обробку моїх персональних даних з метою забезпечення моєї участі в третьому (заключному) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018» та заходах, що пов'язані з його проведенням.

Ця згода надається на здійснення дій відносно моїх персональних даних, що будуть необхідними або бажаними для досягнення зазначених вище цілей, а саме: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, розповсюдження (передача), надання третім особам (Міністерству освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти та ін.).

«____» __________ 2018 р. _______________ / _______________________ /

(підпис) (ПІБ)

Підпис ______________________________________ підтверджую.

Директор ЗНЗ _______________ / ___________________________ /

(підпис) (ПІБ)

Інформаційна картка

учасника першого туру

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

у номінації «Фізична культура»

Прізвище, ім'я, по батькові

Черній Андрій Вікторович

Місце роботи (найменування навчального закладу відповідно до статуту)

Махаринецька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Посада

Вчитель фізичної культури

Освіта (найменування вищого навчального закладу, рік закінчення навчання)

Вінницький державний педагогічний університет ім.. М. Коцюбинського, 2008

Самоосвіта (за останні 5 років; очна, дистанційна форма; рік проходження та найменування освітніх програм, курсів, тренінгів тощо)

КНВЗ ВАНО - 2017 курси підвищення кваліфікації

Загальний стаж роботи

14

Педагогічний стаж

14

Стаж роботи у даному навчальному закладі

13

Кваліфікаційна категорія

Спеціаліст

Звання

Педагогічне кредо

Я - педагог і особистість

Портрет учителя:

яким, на Вашу думку, є сучасний учитель;

які риси сучасного учителя притаманні особисто Вам;

як Ви бачите перспективи розвитку освіти в Україні?

Сучасний вчитель має сприяти вираженню учня, допомагати і направляти його у прагненні до самовдосконаленні, навчити його самостійній роботі та аналізі виконаного обсягу роботи, роботи над помилками і їхнього усунення

У своїй роботі намагаюсь застосовувати усі вказані методи у тій чи іншій мірі, розвиваю не лише фізичні, але і вольові якості у учнів.

Згідно Закону України про освіту

«Родзинки» досвіду:

у чому полягає Ваша педагогічна ідея/новація/розробка;

які педагогічні технології, методи та форми Ви використовуєте у навчально-виховному процесі;

яким досвідом Ви готові поділитися з колегами?

У процесі підвищенні мотивації до занять фізичною культурою використовую особистісно-орієнтованих підхід. У роботі з вивчення модуля «Футбол» застосовую власне бачення - застосування інновацій у малокомплектних класах - «Кегльбол» яким можна поділитись, як засобом зацікавлення та підвищення технічної майстерності учнів

Кроки до майстерності:

які Ваші основні досягнення;

чим Ви пишаєтеся;

чого прагнете навчитися?

Учні неодноразово ставали призерами районних, обласних змагань з видів спорту. Школа посідає призове місце у районній Спартакіаді школярів

Навчатись ніколи не пізно, тому у кожному конкурсі, у кожного з вчителів можна почерпнути певні ідеї з застосування спорядження та предметів у вправах, чи їхньої комбінації. Кожен з уроків на конкурсі може нести нові розробки, інновації, які можна випробувати у власній роботі

Знай наших!

Що, на Вашу думку, є запорукою успіху в конкурсі «Учитель року»? Які Ваші очікування від конкурсу?

Запорукою успіху у конкурсі, можна вважати наполегливу роботу над самовдосконаленням своєї майстерності.

Від конкурсу очікую нового досвіду, нових знань, що можна застосувати, емоцій та вражень

За лаштунками:

хто підтримує Вас на шляху до перемоги;

які особистісні якості допомагають Вам досягати мети;

які Ваші захоплення (хобі)?

На шляху до перемоги відчувається підтримка педагогічного колективу нашої школи, адміністрації, методиста з фізичної культури та звичайно ж моїх учнів

Прагнення навчатись і розвиватись.

Спорт(баскетбол, футбол), подорожі, музика